รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)

พิมพ์

     

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2555) เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ให้สัมภาษณ์รายละเอียดของการเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (TOR) ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ทำเนียบรัฐบาล


        ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย กล่าวว่า ระยะเวลาของการขอรับเอกสาร TOR มีกำหนดถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ขอรับเอกสารในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 3 บริษัทหรือมากกว่า และเลือกเพียง 1 บริษัท ตามลำดับ เช่น 1 ลุ่มน้ำ ต่อ 1 บริษัท ตามคุณสมบัติของบริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในแต่ละลุ่มน้ำต่างๆ มูลค่าของขั้นตอนการ Detail Design ประมาณ 1.5 – 2% ของค่าก่อสร้างซึ่งค่าก่อสร้างที่รัฐบาลมีจำนวนมูลค่า 3 แสนล้าน แต่ค่าก่อสร้างที่บริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เสนอนั้น มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการเสนอทางเทคนิค สามารถใช้ในประเทศไทยได้ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาการออกแบบ มูลค่าและราคาก่อสร้าง (ถูก เร็ว ชาญฉลาด ใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้) โดยมีคณะกรรมการจำนวน 2 คณะ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ 1 จะต้องเป็นข้าราชการและทำหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร โดยจะมีการประกาศรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 1 หลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ภายใน 1 สัปดาห์ คณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นข้าราชการส่วนใหญ่และข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านน้ำโดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการให้คะแนนตามกรอบความคิด (Conceptual Plan) โดยมีการสัมภาษณ์ การบรรยาย การส่ง Paper ประกอบตามลำดับ โดยจะมีการประกาศวิธีการให้คะแนนและรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 2 ก่อนการเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

Tags Conceptual Plan - TOR - กบอ. - สัมภาษณ์ - สบอช.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการปฏิรูป วทน. สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
» Atomic Reactor/Nuclear Reactor เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
» สวทช./ก.วิทย์ ติดปีกเศรษฐกิจไทยด้วย เสริมทัพการลงทุนด้วยงานวิจัย ในงาน NSTDA Investors’Day 2013
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน โนโอกาสครบรอบ 52 ปี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
» รมว.วท. สัมภาษณ์ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน”