กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการศึกษาเบื้องต้นการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

โครงการศึกษาเบื้องต้นการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

นักวิทยาศาสตร์ไทยเดินหน้าโครงการศึกษาเบื้องต้นการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานเบื้องต้นของการศึกษาความเชื่อมโยงเมฆและภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ไทยจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือ และจะเดินหน้าโครงการโดยเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ไทยเท่าที่ศักยภาพจะสามารถทำได้ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2555)

 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.noaa.gov

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทำให้เรากับนาซ่า ไม่สามารถจะดำเนินการวิจัยร่วมกันได้ ทำให้เกิดความเสียหาย และมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ที่จะต้องหาข้อมูลมาให้ได้ในระดับหนึ่งเพื่อให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำกว่านี้ เพราะจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องน้ำมีปัญหา และนักวิชาการจาก 5 มหาวิทยาลัยได้มารวมตัวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมารวมตัวกันได้ จึงถือโอกาสทำอะไรสักอย่างในเรื่องนี้ในระดับหนึ่งเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้นิสิต นักศึกษา ก็ยังได้มีการรวมตัวกันเพื่อจะทำวิทยานิพนธ์ หากไม่ดำเนินการใดๆ เด็กเหล่านี้ก็จะไม่มีหัวข้อทำงานวิจัย และอาจจะเปลี่ยนเข้มการศึกษาไปสาขาอื่น อีกทั้งการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆ จึงรอไม่ได้ และจะต้องดำเนินการ  จากข้อพิจารณาข้างต้น เราจำเป็นต้องทำเท่าที่เราจะทำได้ เท่าที่ความรู้และเครื่องมือเรามี ซึ่งเครื่องมือได้แก่ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องบิน โดยมุ่งหวังในการพยากรณ์อากาศให้มาก  และเรื่องมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ไฟป่า และการที่เราเป็นสมาชิกของ UN ในการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อน ซึ่งเราไม่มีข้อมูลอะไรที่จะไปประชุมร่วมกับเขา ซึ่งเราจำเป็นต้องศึกษา โดยพรุ่งนี้ผมจะทำเรื่องเข้า ครม. อาจจะของบกลางเพื่อขอทำการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย นักศึกษาไทย เท่าที่เราทำได้ไปก่อน โดยอาจจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือน โดยจะดึงโครงการไปครอบคลุมถึงไฟป่าด้วย โดยจะไปขอเครื่องบินจากโครงการฝนหลวง ซึ่งก็เป็นลำที่จะใช้ในแผนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางด้านอากาศ นิสิต นักศึกษาก็นำไปทำวิทยานิพนธ์ และวันหน้าหากเราไปเจรจากับใครเขาก็คงจะยินดีร่วมกับเรา
    ด้าน ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สกว. , เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเคยทำงานทางด้านนี้มาตั้งแต่ต้น และจากศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมระหว่าง สวทช. กับจุฬาฯ ได้มาหารือกันในเรื่องการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรยายกาศ โดยเราจะเดินไปข้างหน้าโดยใช้ขีดความสามารถที่เราพอจะมีอยู่บ้าง จะทำอะไรได้บ้าง และใครจะเป็นคนทำในเรื่องหลักๆ สิ่งหนึ่งที่เราวิเคราะห์คือเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นบรรยายกาศมันมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยในหลายๆ ด้าน เช่น การพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะพยากรณ์การเกิดเมฆ การเคลื่อนที่ของฝุ่นละออง รวมถึงสารมลพิษต่างๆ ที่ถูกปล่อยขึ้นไปสู่บรรยายกาศ โดยเฉพาะการปนเปื่อนที่มาจากคนการเผาไหม้มวลชีวภาพ เช่นการเผาป่า เผานา เผาพื้นที่เกษตร ทั้งในประเทศไทยเองและประเทศเพื่อนบ้าน ก็มีผลต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชน และหลายๆ ที่ก็มีผลต่ออากาศยานไม่สามารถจะขึ้นลงได้ รวมถึงมลพิษที่มาจากภาคอุตสาหกรรม  การมีความรู้ความเข้าใจจะทำให้การพยากรณ์และบรรเทาในพื้นที่
     นักวิทยาศาสตร์ที่มาร่วมหารือในวันนี้ มีความเห็นว่าจะร่วมกันดำเนินการวิจัย ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการวิจัยอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการนำผลการวิจัยมาเชื่อมโยงกัน โดยจะดำเนินการ 2 ระยะในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จะเน้นภาคใต้เป็นสถานีภาคพื้นดิน เรือ ออกเก็บข้อมูล และใช้อากาศยานช่วยในการเก็บข้อมูล  และใช้เครือข่ายบอลลูน สนับสนุนในการเก็บตัวอย่างให้ได้มากขึ้นในช่วงเดือน กย.-ตค. และในช่วงเดือน กพ.-มีค. จะดำเนินการในภาคเหนือ ในลักษณะคล้ายๆ กันแต่ไม่มีเรือ  โดยใช้ดาวเทียมร่วมเก็บข้อมูลด้วย
     ข้อมูลที่ได้จะจัดตั้งระบบข้อมูลให้ทุกคนนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย จะมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปเข้าแบบจำลองต่างๆ เช่น แบบจำลองคุณภาพอากาศ ซึ่งการมีส่วนร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจการทำงานของนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น  พร้อมทั้งจะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจวัดต่างๆ และภาคการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและแบบจำลองที่ได้จากการศึกษาด้วย
      
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป