ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย

พิมพ์

 

      นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายธนากร พละชัย  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.สุภาพ  อัจฉริยศรีพงศ์ รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จ.กระบี่ เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย” ณ หมู่บ้านห้วยยูง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพหลักหรืออาชีพรอง ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสามารถขยายองค์ความรู้หรือถ่ายทอดสู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้  พร้อมทั้งชมการสาธิตการทำอาหารสัตว์จากทางปาล์ม  การทำสบู่จากผงถ่านและเส้นใยปาล์ม และสาธิตการทำไข่เค็มใบเตย ผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียงผักสวนครัวรั้วกินได้
 

 

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร        
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

Tags หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
» นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม