กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ร่วมประชุมความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาและการป้องกันบรรเทาอุทกภัย

ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ร่วมประชุมความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาและการป้องกันบรรเทาอุทกภัย

พิมพ์ PDF

     

     วันนี้ (8 มิถุนายน 2555) เวลา 10.30 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง “การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)” ร่วมกับคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


 

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้จะมีรายละเอียดความคืบหน้าภารกิจที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยดูแล ซึ่งจะมีภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของปริมาณน้ำฝนทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคใต้และภาคเหนือ โดยจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงแนวทางในการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในระยะยาวให้สำเร็จ การบริหารในภาพรวมของการจัดการน้ำ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบรรยายปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและยังไม่สามารถแก้ไขได้ และแนวทางที่ประสงค์จะให้รัฐบาลช่วยเหลือในแต่ละจังหวัด

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ

ภาพข่าวโดย :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป