กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว Transit of Venus “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว Transit of Venus “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ (1 มิถุนายน 2555) เวลา 10.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว Transit of Venus ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” 6 มิถุนายน 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์คือความสนใจในดวงดาวจนไปสู่วิชาฟิสิกซ์ สิ่งสำคัญสำหรับการปลูกฝังให้คนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญในเรื่องดวงดาว การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการใช้ดาราศาสตร์เพื่อให้คนไทยเกิดความรัก ความเชื่อ และความชอบในด้านดาราศาสตร์ โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนกล้องโทรทัศน์บนดอยอินทนนท์ในเดือนมกราคม 2556 และจะสร้างหอดูดาวแบบส่งสัญญาณสู่ห้องเรียนสำหรับเยาวชนไทยโดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาที่หอดูดาวโดยตรง 
 

     

     ทั้งนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นว่าดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของอำนาจ ดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีความสวยงามและความสุข ซึ่งเปรียบเทียบได้กับผู้ที่มีอำนาจจะโปรยปรายความรักบนสังคมไทยให้เกิดความปรองดองและประชาชนชาวไทยจะได้สัมผัสกับความรัก ความสามัคคี และความปรองดองกันไปจนถึงอีก 105 ปีในอนาคตข้างหน้าซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่ง

 


     รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษและหาชมได้ยาก การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ยังเป็นการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ที่ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์อย่างแม่นยำ โดยจะเห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวถึงมานานนับหลายศตวรรษ  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่คนไทยจะได้เห็นปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เหนือฟ้าเมืองไทย

     นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เหมือนปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ซึ่งปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ใช้เวลากว่าศตวรรษถึงจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง และแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาห่างกัน 8 ปี โดยในรอบศตวรรษนี้ ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หากพลาดการชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้คงต้องรอไปอีก 105 ปี หรืออีกกว่าหนึ่งศตวรรษในอนาคต  โดยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2660 และวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2668 

 


   ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ (ถ้าเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์เท่ากับลูกบาสเกตบอล ขนาดของดาวศุกร์ที่ปรากฏผ่านหน้าจะมีขนาดปรากฏเท่ากับเม็ดถั่วเขียว) โดยดาวศุกร์จะเคลื่อนที่ตัดจากขอบด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์ไปยังด้านตะวันตกใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง  สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลา 05:49 จนถึงเวลาประมาณ 11:49 น. (ตามเวลาประเทศไทย  ณ กรุงเทพมหานคร) ของวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยสามารถสังเกตเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 


     ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายทางดาราศาสตร์กว่า 51 หน่วยงานในหลายจังหวัด จะจุดสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถสัมผัสปรากฎการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษในครั้งนี้พร้อมกัน และได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤษ์ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตั้งกล้องจำนวนกว่า 20 ตัว และถ่ายทอดสดผ่านจอภาพขนาดใหญ่ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอุทยานหลวงราชพฤษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 -12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : รัฐพล หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป