กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอาทิตย์ที่  1  กรกฎาคม  2555
ณ  สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ แอนด์ คันทรี คลับ


วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด และเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

กำหนดการแข่งขัน 
วันอาทิตย์ที่  1 กรกฎาคม 2555  ลงทะเบียนเวลา 10.00 น.
รับประทานอาหารก่อนออกรอบ  เริ่มการแข่งขันเวลา 11.30 น.(Shot Gun Start) 
  
วิธีและกฎการแข่งขัน
ใช้กฎการแข่งขันแบบ The Rule of 36 จากการเล่น 18 หลุม ภายใต้กฎเกณฑ์ของสนามนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
     1.  เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป
     2.  ส่งรายชื่อและชำระค่าสมัครเรียบร้อยก่อนการแข่งขัน

ประเภทและกติกาการตัดสินการแข่งขัน
     1)  ประเภททีม  ทีมละ  5  คน   คิดคะแนนรวม  Low  net   ของผู้แข่งขันที่ดีที่สุดจำนวน   4  คน  ทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ
     2)  ประเภทบุคคล  ผู้เล่นในประเภททีมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทบุคคลด้วย  โดยรางวัล  Low  net  แบ่งเป็น 3  Fight  
     3)  ในกรณีคะแนนสะสมเสมอกัน  ให้ผู้ถือแต้มต่อต่ำกว่าเป็นผู้ชนะหรือทีมที่มีผลรวมแต้มต่อต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ
     4)  หาก  Net   Score  เท่ากัน  และแต้มต่อเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนจากรอบ  IN  ไป OUT  หากยังเท่ากันอีก ให้เปรียบเทียบคะแนนหลุมต่อหลุมตั้งแต่หลุมที่  18  กลับไป  จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
     5) รางวัล  Hole - in – one  หากหลุมใดมีผู้ทำได้มากกว่า  1  ราย จะแบ่งรางวัลให้ได้เท่ากัน
     6)  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันใด  ที่ทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ครบ  18  หลุม 
         -  คณะกรรมการจะให้สัญญาณยุติการแข่งขัน
         -  ถ้าจำนวนหลุมที่เล่นได้  มากกว่าหลุมที่เหลือจะกำหนดให้หลุมที่เหลือได้คะแนนเท่ากับ  Bogie  ในการคิด  HC  และ Score กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
         -  รางวัลใกล้ธง  และรางวัลตีไกลจะนำมาจับสลากรวมกับของรางวัลอื่น ๆ  ที่เตรียมไว้
     7)  หากผู้เล่นจะคัดค้านผลการแข่งขัน  ให้นำพยานคู่กรณีหรือหลักฐานมาเสนอต่อคณะกรรมการภายใน  30  นาที  ก่อนการประกาศผลการตัดสิน  การประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

รางวัล
   ประเภททีม
     -  รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
     -  รางวัลรองชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
   ประเภทบุคคลทั่วไป
     -   ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ LOW  NET FIGHT ต่าง ๆ
     -  ไฟลท์  A     (0 –   12)   3   รางวัล     -  ไฟลท์ B  (13 – 18)    3    รางวัล
     -  ไฟลท์  C     (19 – 24)   3    รางวัล
     -  ชนะเลิศและรองชนะเลิศบุคคลหญิง (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รางวัลบุคคลทั่วไป)
     -  รางวัล  Hole in One Par 3 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท  จำนวน 3 รางวัล  
     -  รางวัลใกล้ธง  หลุม par 3   6  รางวัล
     -  รางวัล ตีไกล   หลุม  par 5  3  รางวัล   
     -  รางวัลบู้บี้  1  รางวัล
   พร้อมของรางวัลจับสลากอื่น ๆ อีกมากมาย

พิธีมอบรางวัล ณ สนามแข่งขัน
หลังจบการแข่งขันขอเชิญร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นและมอบรางวัล  ณ  ห้องจัดเลี้ยง  สนามกอล์ฟ  ยูนิแลนด์ฯ

การสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีม  5  คน
     ทีมกิตติมศักดิ์ (V.I.P.)        ทีมละ    50,000    บาท
     ทีมทั่วไป            ทีมละ    30,000    บาท

การชำระเงิน
-  เงินสด
-  แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม  สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารยูโอบี   สาขาย่อยราชเทวี  เลขที่บัญชี  122-2-06501-1  ใน  นาม  สวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชี : ส่งสำเนาใบสลิปเข้าบัญชีมาที่  สำนักงาน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรสาร 02 – 3333937 (คุณกาญจนา)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึงวันจันทร์ที่  25  มิถุนายน  2555   
     ทีมที่ส่งรายชื่อก่อนมีสิทธิ์เลือกออกรอบก่อนตามลำดับ

ติดต่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     -  นายกฤษฎา  ธาราสุข    โทร. 02-3333799   Mobile  08-16327772   
     -  นายสมาน     ยะก๊บ    โทร. 02-3333724   Mobile  08-51949214
     -  นางสาวศุภลักษณ์    ทองเดช    โทร. 02-3333742   Mobile  08-49175082
     -  น.ส.กาญจนา  สิงห์ทวีศักดิ์      โทร.  02-3333971  Mobile  08-15392329
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป