กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ฉลองครบรอบ 49 ปี จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ

วว. ฉลองครบรอบ 49 ปี จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์ PDF

 

โชว์ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว.” โชว์ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “เผชิญน้ำท่วมอย่างฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลภายนอกและพนักงาน วว. ที่ให้การสนับสนุนแก่ วว. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในขณะนั้นก็เน้นเรื่องการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ภายหลังจึงมีการปรับเปลี่ยน และสถาบันฯ ได้มีการสร้างมาตรฐานในหลายเรื่อง ซึ่งผู้บริหารสถาบันฯ ต้องทบทวนนโยบายว่าสถาบันฯ ควรจะอยู่ในรูปแบบใด และขอถือโอกาสนี้ให้นโยบายว่า ให้ทำหาวิจัยสาหร่ายเพื่อผลิตน้ำมันให้สำเร็จ และให้พิจารณาสาหร่ายทะเล เพราะเรามีชายฝั่งทะเล 2 ฝั่ง มีนาเกลือรกล้างอยู่มาก ถ้าเป็นสาหร่ายน้ำจืดทำจริงจะเอาพื้นที่ที่ไหน  ในเบื้องต้นสาหร่ายน้ำจืดให้ทำโครงการเพาะเลี้ยงในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ 7 หมื่นไร่ ซึ่งรัฐบาลจะจัดทำเป็นพื้นที่รับน้ำ โดยให้สถาบันฯ ร่วมมือกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs โดยนำเทคโนโลยีไปให้ โดยเริ่มจากกลุ่ม OTOP เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และขอให้ วว. คิดว่าจะเน้นกี่สาขา ไม่ต้องมากสาขา แต่ขอให้ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
     ด้าน นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ว่า  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีของ วว. ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพในหมู่ผู้ประกอบการ  นักธุรกิจ  กลุ่มวิชาหกิจชุมชน  กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน


     ภายในงาน “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว.” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของ วว. ที่ถวายงานโครงการหลวงกว่า 4 ทศวรรษ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ นิทรรศการเทคโนโลยี...เผชิญน้ำท่วม พบกับเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบ้านรวมทั้งนวัตกรรมที่ วว. นำไปช่วยในวิกฤตอุทกภัย เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัย  (เครื่องผลิตน้ำดื่มฉุกเฉินใช้ในครัวเรือน  เครื่องผลิตน้ำดื่มฉุกเฉินจากวัสดุเหลือใช้) การรับมือกับเชื้อราจากน้ำท่วม บล็อกประสานกันน้ำท่วม การปลูกผักลอยฟ้า (แพปลูกผักทำจากวัสดุเหลือทิ้งหรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น) นวัตกรรมและบริการอุตสาหกรรม (TISTR Innovation & Industrial Services) นำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัยเด่น เพื่อเปิดเวที่การเจรจาธุรกิจถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย วว. สู่เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมธุรกิจใหม่และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ อบรมวิชาชีพฟรี 11 หลักสูตร เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยี วว. ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจผักไฮโดรโปรนิกส์ ขี้ผึ้งกันน้ำกัดเท้า สมุนไพรน่ารู้...น่าใช้ การผลิตบล็อกประสาน วว. น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น มะนาวนอกฤดูแนวคิดใหม่ การเพาะถั่วงอกเบญจรงค์ สารจับใบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และการเพาะเห็ดถุง  สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และการบรรยายพิเศษ ฟรี! ได้แก่ พลิกวิกฤตน้ำท่วมเป็นโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “อีเอ็ม บอลล์”(EM Ball) มหัศจรรย์จริงหรือ? เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ สมุนไพรน่ารู้ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรบอระเพ็ดพุงช้าง ไม้ประดับทนน้ำท่วม ไม้ดอกหอมยุคใหม่..สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างเงิน ผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร. 02 323 1672-80, 02 577 9294
 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าว    : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน


    

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป