นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม กบอ. เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วม

พิมพ์

 

 


     น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ตึกแดง ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น.


     จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    

 

ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธา่ธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์


 

Tags กบอ.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ 8 จังหวัด ภาคกลาง
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» ดร.ปลอดประสพ ในฐานะประธาน กบอ. ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักน้ำ
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan)
» ดร.ปลอดประสพ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของ กบอ.