กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปกท.เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬา วท.เกมส์ ปี 2555

ปกท.เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬา วท.เกมส์ ปี 2555

พิมพ์ PDF

 

ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬา วท.เกมส์ ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555         ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
 จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วท.เกมส์ ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2555      ณ สนามกีฬาเทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเกมส์มหาสนุก สทน.เป็นหน่วยงานชนะเลิศ สป.วท.รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการประกวดร้องเพลง ศลช. เป็นหน่วยงานชนะเลิศ รองลงมาคือ สป.วท. และมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้โชคดีอีกมากมาย  


 

 

เขียนข่าว : นายมงคล  สีมะพริก

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล   หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป