กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวรถตัดอ้อยต้นแบบฝีมือคนไทย

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวรถตัดอ้อยต้นแบบฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และบริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด ผลิตต้นแบบรถตัดอ้อยฝีมือคนไทย ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร และลดการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสร้างรถตัดอ้อย ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย โดยมี นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายจักรเกษตร อักษรพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดตัวดังกล่าว ณ ไร่สหยนต์การเกษตร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555


        นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสร้างรถตัดอ้อย เป็นโครงการเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย เพื่อการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจจะนำแบบรถตัดอ้อยดังกล่าวไปพัฒนาต่อ สามารถติดต่อขอรับแบบได้โดยไม่คิดมูลค่า


         ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า รถตัดอ้อยต้นแบบนี้ เป็นเครื่องจักรแบบสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้คนในการเข้ามาช่วย โดยมีจุดเด่นคือเป็นรถตัดอ้อยที่มีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ ชิ้นส่วนในการผลิตส่วนใหญ่ผลิตได้ภายในประเทศ ยกเว้นระบบไฮดรอลิกที่ใช้ของต่างประเทศ  ตัดอ้อยได้วันละ 60 ตัน/8 ชั่วโมงทำงาน 


         ด้าน นายจักรเกษตร อักษรพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า รถตัดอ้อยคันนี้ ต้องการตอบโจทย์ของเกษตรกร หากเกษตรกรตอบรับและภาครัฐสนับสนุนต่อเนื่อง คิดว่าจะผลิตตอบสนองเกษตรกรได้ ซึ่งยังต้องทดลองในภาวะหลายๆ ประการ และยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ต้องเข้าไปทดลอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คาดว่าราคาจะต่ำกว่ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศ 50%
 


 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป