กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามความร่วมมือกับ US Nuclear Regulation Commission ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามความร่วมมือกับ US Nuclear Regulation Commission ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

          ศ.ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ Mr. Gregory B. Jaczko, Chairman, US Nuclear Regulation Commission ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง หัวข้อ “ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์ แห่งสหรัฐอเมริกา และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) แห่งประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Arrangement between the Nuclear Regulatory Commission of the United States of America and Office of Atoms for Peace of Thailand for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters)” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ Marriot Bethesda North Hotel and Conference Center มลรัฐ Maryland โดยมี นางนันทนา ศิวะเกื้อ อัครราชทูต และ นายอลงกรณ์ เหล่างาม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ฯ และคณะ พร้อมทั้งร่วมเป็นพยานในการร่วมลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีขอบข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐฯ ดังนี้

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

2) ความร่วมมือในการวิจัยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

3) การฝึกอบรมที่คณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลาการด้านความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

ภาพและข่าว

บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง ที่ปรึกษาโครงการฯ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป