กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอ็มเทคร่วมกับ4 สถาบันการศึกษาชื่อดัง จัดการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5 เฟ้นหาเยาวชนไทยแข่งขันเวทีระดับชาติ

เอ็มเทคร่วมกับ4 สถาบันการศึกษาชื่อดัง จัดการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5 เฟ้นหาเยาวชนไทยแข่งขันเวทีระดับชาติ

พิมพ์ PDF

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เครือข่ายสถาบันการศึกษา4 ภูมิภาค ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วม “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5” (Robot Design Contest 2012, RDC 2012) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ในเดือนพฤษภาคมนี้

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการแข่งขันRDC 2012 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่เต็มไปด้วยศักยภาพความสามารถเป็นการผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาสนใจศึกษาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างจริงจัง เพื่อเฟ้นหานักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2555 นี้

          การแข่งขันได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่5 จุดเด่นของการแข่งขันคือ จัดอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าแข่งขันและเพื่อเป็นสนามซ้อมนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนไทยและด้วยรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากการแข่งขันรายการอื่นๆ คือ การคละทีมแข่งขันแบบต่างสถาบัน ทำให้ได้พัฒนาทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะการออกแบบ การทำงานเป็นทีม, กระบวนการคิด, การวางแผน

          สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4680 หรือ www.mtec.or.th/RDC2012

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์

          ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ 08-1622-9608 นิมมิดา (แหม่ม) 08-1860-4217, ศาตนันท์ (โอ๋) 08-1924-2170

          งานประชาสัมพันธ์ เอ็มเทค ภวิตรา (เอ๊ะ) 08-5935-7917

          โทรศัพท์0-2564-6500 ต่อ 4673 บริษัท คูดี จำกัด โทรศัพท์ 0-2960-0263-4

 

Tags RDC2012
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป