กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554

พิมพ์ PDF

พร้อมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
         


         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ประจำปี 2554 และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สชวท. กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เมื่อผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเป็นรัฐมนตรีที่เป็นนักวิทยาศาสตร์  ก็มาคิดว่ามีอะไรดีๆ ที่ควรจะทำที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พูดคุยกับหลายๆ คนก็บอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เงียบเหงาไปหน่อย ไม่ค่อยแสดงออกทั้งๆ เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความรู้เยอะแยะ มีคนจบปริญญาเอกอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พันกว่าคน มากเท่าๆ กับในมหาวิทยาลัย เป็นนักเรียนทุนมากมายและขณะนี้กำลังรอกลับมาอีกพันกว่าคน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหงาอย่างนี้  เพียงแต่ว่าธงมันไม่ชัดเจน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ถ้าเราทำให้ประเทศเป็น knowledge based society เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องเขื่อนแตก ปลาบู่ ปลีกล้วย เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าสังคมไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็ต้องยอมรับ สิ่งที่ผมพยายามคือพยายามให้คนระลึกถึงความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ เชื่อในวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไปทำงานด้วย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่น ไปที่ทำงานเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ยกโทรศัพท์ ถ้าเชื่อพั่วพันทุกอย่างวิธีคิดก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุเป็นผล พื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วในบ้านเรา แต่มันไม่ชัดเจน


         ทำอย่างไรจะให้ประเทศชาติเจริญด้วยวิทยาศาสตร์ในโลกของการแข่งขันในขณะนี้ ทำอย่างไรเราจะเอาวิทยาศาสตร์ไปกำหนดทิศทางของประเทศ เก่งเท่าเก่ง เร็วเท่าเร็ว ถ้าทิศทางไม่ถูกต้อง ให้เร็วแค่ไหนก็ไปคนละทิศ เพราะฉะนั้น กำหนดทิศทางของประเทศให้ได้ วิทยาศาสตร์ต้องกำหนดรูปร่างของประเทศให้ได้ เวลาเราจะนำพาประเทศไปสู่การแข่งขันเราใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวดันหรือเป็นตัวดึงหรือเปล่า ก็เปล่า นั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีในฐานะเป็นนักการเมืองต้องเปลี่ยนกระบวนการในการผลักดันประเทศ จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้ วิชาชีพของท่านรวนแต่มีส่วนกับสิ่งที่ผมเล่ามาจะทำได้เพียงใดก็อยู่กับท่านทั้งหลาย ซึ่งเราเคยได้ยินสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านคมนาคม แต่ท่านเคยได้ยินสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเปล่า เอกชนจะไปแข่งขันกับใครสามารถจะสร้าง lab ใหญ่ๆ สามารถที่จะสร้างโรงงานทดสอบใหญ่ๆ ได้หรือไม่ ทำไม่ได้เพราะมันแพง นี่คือกระบวนการสร้าง Scientific infrastructure ของประเทศไทย ซึ่งกำลังทำอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้สิ่งที่ผมโหมคือเรื่องของ Science Park ผมทำครบเลย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เอามหาวิทยาลัยเป็นแก่น แต่ Science Park ของผมไม่ได้แปลว่า อุทยาน ไม่ใช่ที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือศึกษา แต่เป็นนิคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์ต้องเป็นเศรษฐกิจ เมื่อนั้นวิทยาศาสตร์จะแข็งแกร่ง ประเทศจึงจะสู่เขาได้ ต่อไปเราจะคัดเลือกคนเลย ใครที่มีโจทย์อยู่แล้ว มึความคิด เข้ามาในกระบวนการ Science Park หรือนิคมธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เขาเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีคิดใหม่ๆ ของเขาไปใช้ให้ได้ ที่เรียกว่า Innovation ซึ่งผมอยากทำมากในขณะนี้ ซึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลและมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่กระตือรือร้นในเรื่องนี้ 
 


         นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้คือ เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่  จึงสมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
         การประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่สมาชิก และเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับต่างๆ อาทิ การเลือกตั้ง การสรรหาและการแต่งตั้ง รวมถึงการรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย และในโอกาสนี้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมมือกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไปถ่ายภาพข่าว : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมฯ
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี
» สภาวิชาชีพฯ ชูข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558
» รมว.วท.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทางออกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในกระบวนการ EIA ประเภทรุนแรง
» การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป