นายญะบัร อะลี เอช.เอ. อัดเดาซะรีย์ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์

   
   

 

         เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายญะบัร อะลี เอช.เอ. อัดเดาซะรีย์  (H.E. Mr. Jabor Ali H.A. Al-Dosari)  เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-กาตาร์ โดยเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ได้เชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจของไทย เดินทางไปเยือนกาตาร์เพื่อศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัน ซึ่งท่าน รมว.วท. กล่าวว่า วท. จะดำเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ใน ๔ ภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและจะเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับตะวันออกกลางและชาวมุสลิมทั่วโลก

ข่าวโดย : นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

             กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สม.

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

             กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี