กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายญะบัร อะลี เอช.เอ. อัดเดาซะรีย์ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

นายญะบัร อะลี เอช.เอ. อัดเดาซะรีย์ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์ PDF

   
   

 

         เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายญะบัร อะลี เอช.เอ. อัดเดาซะรีย์  (H.E. Mr. Jabor Ali H.A. Al-Dosari)  เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-กาตาร์ โดยเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ได้เชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจของไทย เดินทางไปเยือนกาตาร์เพื่อศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้ในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัน ซึ่งท่าน รมว.วท. กล่าวว่า วท. จะดำเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ใน ๔ ภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและจะเป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลสำหรับตะวันออกกลางและชาวมุสลิมทั่วโลก

ข่าวโดย : นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

             กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สม.

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

             กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป