กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน NSDI เปิดตัวระบบสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ

NSDI เปิดตัวระบบสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ

พิมพ์ PDF

 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เปิดตัวระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ศูนย์รวมชั้นข้อมูลหลักทางด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ใช้งานได้จริง โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องฟีนิกซ์ ฮอลล์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี

 

 

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่แล้ว การคำนวนที่ผิดพลาดและล่าช้า ทำให้เกิดความเสียในวงกว้าง แต่วันนี้การพัมนาภาพถ่ายดาวเทียมธีออสกับดาวเทียมดวงอื่นๆ ทำให้เราเริ่มเข้าใจภูมิประเทศอย่างแท้จริงทั้งในระดับความสูง ความกว้าง และหวังว่าในวันหนึ่งในแง่ของความเป็นมานั้นคือ ความลึก การเอาเรดาห์มาประกอบภาพถ่ายทางอากาศ จะทำให้เราได้เห็นสภาพต้นไม้ คูคลองหนองบึง ถนนตรอกซอกซอย ว่าเป็นอย่างไร ฉะนั้นสิ่งนี้คือพัฒนาการที่เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศทั้งสิ้น ระบบภูมิสารสนเทศซึ่งที่จริงแล้วทุกหน่วยงานราชการก็มีการพัฒนาของตัวเองตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตน แต่พอถึงวันหนึ่งที่เราต้องการภาพรวมที่กว้างขึ้น การที่จะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เวลาเราไม่ใช้เราไม่รู้หรอกว่าจำเป็นแค่ไหนต่อเมื่อเราต้องการใช้ เราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหน คำตอบอยู่ตรงนี้แล้วการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นบริการประเภทหนึ่ง เป็นที่น่าดีใจที่ทาง สทอภ. ไม่เพียงมองแค่ด้านเทคนิค แต่ยังมองทางด้านบริการ ว่าทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพในการเข้าไปค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แล้วทำให้ข้อมูลเกิดการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ควรจะรู้ว่าควรซ้อนอะไรก่อนอะไรหลัง นั้นคือ การนำปัญหามาซ้อนกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ น่าจะให้ความหมายได้ดีกว่าซ้อนๆ ไป แล้วก็ให้คำอธิอบายได้ไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ไม่เชื่อมต่อ อย่าลืมว่าความเข้าใจของมนุษย์นั้นมีพัฒนาการ เวลาเราสร้างข้อมูลถึงแม้จะครบแต่ไม่เป็นระบบ เวลาเอามาใช้ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับข้อมูลที่ถูกสร้างอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และใช้งานง่าย สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในกระบวนการพัฒนาที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ แล้วก็ไม่อยากให้อยู่เฉพาะบนบก แม้แต่ในทะเลภาพถ่ายดาวเทียมนี้ก็มีความหมายได้ นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปอยู่ในฐานะสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 

 

         ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม พัฒนา และบูรณาการภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานภูมิสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศของประเทศ ของภาคสังคม และประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในปัจจุบันประเทศต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ และได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้เปิดแหล่งสืบค้นและให้บริการภูมิสารสนเทศ (NSDI Postal / clearinghouse) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้องและทันสมัย
 

 

ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป