กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ รมว.วท.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

  

     

      นายอนิล วาธวา (H.E. Mr. Anil Wadhwa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการจัดทำร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 4 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรี จัตุรัสจามจุรี

เขียนข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป