เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ รมว.วท.

พิมพ์

 

  

     

      นายอนิล วาธวา (H.E. Mr. Anil Wadhwa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการจัดทำร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 4 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรี จัตุรัสจามจุรี

เขียนข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

Tags เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบ รมว.วท.