กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่ออุตสาหกรรม

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่ออุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายให้นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือเรื่อง "การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือและการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร" โดยมีสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน และ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัดการประชุมหารือเรื่อง "การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสารทดแทนเกลือและการประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร" ระหว่างสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแช่เพื่อส่งออกของประเทศไทย

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป