กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมหารือผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1

การประชุมหารือผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 10.00-13.30 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ เรื่อง ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค:ภาคเหนือ  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

                         โดยมี  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการ สอว.

                   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

                                              ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและการจัดนโยบาย

                                     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

โดยมี อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่จะจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ประธานสภาอุตสหกรรมภาคเหนือ ประธานหอการค้า และกลุ่มอุตสหกรรม เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

 ภาพข่าว/เขียนข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป