กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสพอุทกภัย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสพอุทกภัย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ PDF

    

 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสพอุทกภัย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด โดยมีตัวแทนชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหว่านข้าว "หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน"  ในแปลนาสาธิต โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554


     จากข้อมูล พื้นที่ จ.อยุธยา พบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานบริหารทรัพยากร เช่น การจัดทำ Zoning พื้นที่ปลูกข้าวที่เหมาะสมในการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การบริหารจัดการน้ำ และประยุกต์ใช้แบบจำลอง เพื่อคาดการณ์ระยะเวลาที่ควรปลูก-เก็บเกี่ยวล่วงหน้า รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแมลง เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เป็นการลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร เป็นต้น


     ข้าวหอมชลสิทธิ์  ผลงานวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหนึ่งในผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ผลผลิตสูงให้ทนต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์  ดังนั้น จึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย  นอกจากนี้ หอมชลสิทธิ์ยังทนกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ได้รับประกันราคาซื้อให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในราคา 1,5000 บาทต่อเกวียน  นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรกรผักไห่ จำกัด ได้จัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวสารพันธุ์หอมชลสิทธิ์ขึ้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ผู้สนใจสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ โทร. 0-3539-1167

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 ภาพข่าว   : นายรัฐพล หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป