สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ส่งนวัตกรรมแก้น้ำเน่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

พิมพ์

    

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว นวัตกรรมแก้น้ำเน่าเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบ “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง” หลังทดสอบสำเร็จได้ผลดีมากในระดับหมู่บ้านแถบลำลูกกา ปทุมธานี ในพื้นที่กว่า 9000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่า น้ำที่ขังเน่าเสียมีสภาพใสและดีขึ้น  ตลอดจนออกซิเจนสูง  จนสามารถสูบออกจากชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้น้ำที่สูบออกยังสามารถนำไปเลี้ยงปลาในบ่อได้อีกด้วย  ซึ่ง สวทช. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในชื่อ nCA หรือ เอ็นค่า โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554


     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น นอกจากความสูญเสียแล้ว สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ยังแสดงให้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งและไม่ปล่อยให้ผู้เสียหายต่อสู้กับโชคชะตาทุกข์โศกโดยลำพัง  หากแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาในทุกๆ ระดับ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุ่มเทงบประมาณ CSR เพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัย มีไม่น้อยที่จับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเข้าไปร่วมฟื้นฟูชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อให้ฟื้นกลับคืนโดยเร็ว อาทิ การดำเนินการของ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยของ สวทช. คือ สารจับตะกอนจากสารสกัดธรรมชาติ และเครื่องเพิ่มออกซิเจนแบบประหยัด เข้าไปร่วมฟื้นฟูหมู่บ้านทรงพล คลอง 2 ลำลูกกา ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้
     ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ผลการนำนวัตกรรมเอ็นค่าเข้าไปทดสอบในระดับหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่หมู่บ้านทรงพล ชุมชนแถบคลอง 2 ลำลูกกา ซึ่งมีน้ำท่วมขัง 30-40 ซม. ขนาดปริมาณน้ำท่วมขังทั้งหมด = 100x220x0.4=8,800 ลบ.ม. มีชาวบ้านพักอาศัยประมาณ 184 หลังคาเรือน พื้นที่เป็นแอ่ง มีขยะและยุงมาก  มีพื้นที่เป็นซอยย่อยบ้าง โดยชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่น่าเห็นใจและอยากได้รับความช่วยเหลือมาก  โดยหลังจากที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำที่ท่วมขังกว่า ~ 9,000 ลบ.ม. ปรากฏว่าน้ำที่ขังและเน่าเสียดีขึ้น  น้ำใสขึ้น ไม่เหม็น ยุงน้อยลง ซึ่งพอน้ำดีขึ้น ก็เริ่มมีการสูบออกตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 โดยได้รับการสนับสนุนวางแผนการสูบน้ำและดำเนินการโดย ร.12 พัน 3 ดำเนินการสูบน้ำที่มีคุณภาพดีแล้วออกจากชุมชนโดยไม่ได้สร้างผลลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทราบจากผู้นำชุมชนว่าน้ำสูบออกไปบ่อเลี้ยงปลาเก่าที่ติดกับหมู่บ้านและอาจลงสู่คลองต่อไป
     ผลจากนวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะดีและมีประโยชน์ต่อทั้งเรื่องการจัดการกับน้ำเสียที่ท่วมขังเพื่อให้ชาวบ้านในบริเวณที่น้ำท่วมขังได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กๆ ได้กลับคืนสู่ห้องเรียนแล้ว นวัตกรรมนี้ยังสามารถนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตของคนไทยและสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาเรื่องมลภาวะและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปด้วย
    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวอีกว่า  ผลสำเร็จของงานวิจัยดังกล่าว ทางเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส หรือ สาร nCLEAR (เอ็น-เคลียร์) และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบอย่างง่าย ราคาประหยัด โดยเรียกว่า nAIR (เอ็น-แอร์) ทั้งนี้ “สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส” นั้น  ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่  สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส กลิ่นไม่เหม็น ดังนั้น หากต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภค หรือบริโภค จำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้ม หรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง เป็นต้น
    

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว        :นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
 

Tags nCA
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» รมว.วท.ต้อนรับผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเข้าร่วมประชุมด้านนิวเคลียร์