กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เดินทางให้กำลังใจและรับฟังปัญหาพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.บางบัวทอง และ อ.ลำลูกกา

รมว.วท. เดินทางให้กำลังใจและรับฟังปัญหาพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.บางบัวทอง และ อ.ลำลูกกา

พิมพ์ PDF

 

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.นนทุบรี นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง และคณะฯ เดินทางไปหมู่บ้านชลลดา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และครีมทาน้ำกัดเท้า จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไป หมู่บ้านรินทร์ทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังและรับฟังปัญหาพร้อมสรุปแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนกับ ผวจ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี

   

                                                                      ภาพถ่ายจากหมู่บ้านชลลดา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

         จุดที่ 1 หมู่บ้านชลลดา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า มาให้กำลังใจประชาชนชาวบางบัวทอง ซึ่งคาดว่าอีก 2-3 วัน น้ำเน่าจะแห้งหมดและมีความเห็นว่า ต่อไปพวกเราทุกคนไม่ควรอยู่ด้วยความประมาทและขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแล และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำหลายจุดพร้อมมอบครีมทาน้ำกัดเท้าจำนวน 2,000 ตลับ น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 8 กล่องๆละ 12 ขวด จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และน้ำมันจำนวน 4,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด เพื่อใช้ในการสูบน้ำท่วมขังออกจากหมู่บ้านชลลดา คลายปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงผู้นำชุมชน ผวจ.นนทบุรี เป็นคนที่เก่งมาก ที่สามารถจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วก่อนกำหนดสามารถคลายความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านชลลดาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคาดว่าในปีหน้ารัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ดีกว่าที่ทำอยู่ ณ ตอนนี้

                                                                ภาพถ่ายจากหมู่บ้านรินทร์ทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
          


           จุดที่ 2 หมู่บ้านรินทร์ทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ คงกัลป์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำลูกกา และนางกัญตารัตน์ เริ่มสูงเนิบ ปลัดอาวุโสฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะโดยให้ชาวบ้านนำมาขยะรวมตรงพื้นที่ที่กำหนดไว้ประมาณ 2-3 จุด เพื่อคลายปัญหาน้ำเน่าเสียให้แก่พี่น้องประชาชน ขยะที่ลอยเต็มหมู่บ้านรินทร์ทอง  และให้ตั้งป้ายวัดระดับน้ำ เพื่อให้เห็นความชัดเจนของระดับที่ท่วมในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด พร้อมทั้งเสนอที่จะสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำให้เร็วที่สุด


เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : องอาจ ทองเปลี่ยน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป