กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดทรงคนอง

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดทรงคนอง

พิมพ์ PDF

 


               ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปยัง วัดทรงคะนอง ตำบล ทรงคะนอง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย โดยมีนาย กมล เปี่ยมสมบรูณ์ ประธานสภา


      ลุ่มน้ำท่าจีนและประธานคณะทำงานกู้วิกฤตสวนส้มโอสามพรานเกาะทรงคะนอง เป็นผู้บรรยายจากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและให้ขวัญกำลังใจแก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๔๑,๐๐๐ ลิตร ให้สภาลุ่มน้ำท่าจีนและคณะทำงานกู้วิกฤตสวนส้มโอสามพรานเกาะทรงคะนอง ในการใช้เร่งระบายน้ำท่วมขังเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเร็ว

เขียนข่าวโดย : พัชรี  จันทะวงษ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : องอาจ  ทองเปลี่ยน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป