กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. เผย ในหลวงพระราชทานนาม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

สดร. เผย ในหลวงพระราชทานนาม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

พิมพ์ PDF

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติ ว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” มั่นใจการก่อสร้างและการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานต้นปี 2555
        ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที กม.44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สดร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอดูดาวแห่งชาติว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ นับเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

                                                                                                                  
รูปที่ 1 ภาพจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรราษา


        สำหรับการก่อสร้างหอดูดาวฯ ขณะนี้(พฤศจิกายน 2554) งานด้านโครงสร้างของหอดูาว เช่น  การก่อสร้างฐานราก อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุมต่างๆ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ เหลือเพียงขั้นตอนของการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย รวมทั้งการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และระบบควบคุม

  รูปที่ 2 การประกอบส่วนยอดโดมหอดูดาว

 

                                                                                                                  

รูปที่ 3  วิศวกรจากบริษัท Capital Marine Glass ประเทศออสเตรเลีย และทีมเจ้าหน้าที่ สดร.

กำลังประชุมวางแผนดำเนินงานการประกอบโดม

        ในส่วนกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร  พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ขณะนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ของกล้องโทรทรรศน์ได้ส่งจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยแล้ว โดยประมาณต้นเดือนธันวาคม จะมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท EOS Technologies ผู้ผลิต เดินทางมาควบคุมดูแลการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบควบคุมฯ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เวลาประกอบและติตตั้งประมาณ 2 สัปดาห์
 

                                                                                                                  

รูปที่ 4 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร ผลิตโดย บริษัท EOS Technologies สหรัฐอเมริกา

 

        โครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นหนึ่งในโครงการหลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมกับนานาชาติ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างกว้างขวางกับนักวิชาการและหน่วยงานทางดาราศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยอีกด้วย
 

 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป