กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สป.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิมพ์ PDF

 

     นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ ให้สัมฤทธิ์ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป  โดยมี นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  นายพรชัย  จุริประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554


     นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ ว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้  มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นี้


     ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ  และของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่น สืบสานพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สมตามพระปฐมราชโองการตลอดมา  จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงหฤทัยของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น
     ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตร ปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรกาล
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังอันสำคัญของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า นายปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติ  และของประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน
และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
และความถูกต้องตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ     หลังกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป