ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์

 

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำอาหารกล่อง ผลไม้และน้ำ ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 2 และหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการทำงาน เพื่อตั้งโรงครัวชั่วคราวประกอบอาหารเที่ยงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนวัดทองเนียม ชุมชนรางไผ่ ชุมชนโชคอำนวย ถนนบางบอน 3 ชุมชนซอย 5 ซอย 7 และซอย 11 ถนนบางบอน 5 ซอยเอกชัย 94 ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นอกจากแจกอาหารสดแล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ข้าวผสมและไก่อบซอส ในโครงการรวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห้งชาติได้สนับสนุนให้บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัดผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายอีก 4,000 ถุง
 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags ครัวกระทรวงวิทศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม