กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กลุ่มเพื่อน สวทช. FoN เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

กลุ่มเพื่อน สวทช. FoN เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

    

นายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว กลุ่มเพื่อน สวทช. (Friends of NSTDA (FoN))  เดินหน้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม แจกถุงฟื้นฟูบ้าน พร้อมแพคเกจดูแลบ้านและธุรกิจหลังน้ำลด  แก้ปัญหาตื่นตูมซ่อมบ้านจนถูกผู้รับเหมาโขกราคา ดันกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือ SMEs รับซ่อม ตรวจสอบ แจกซอฟต์แวร์ หางานให้ฟรี ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
     นายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทมาก อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ 70% เป็นข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การระบายน้ำต่างๆ และจากเหตุอุทกภัยสิ่งที่เห็นนอกจากความสูญเสียแล้ว ยังเห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน  การที่ สวทช. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อน สวทช. (FoN) ขึ้น เพื่อระดมเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับทรัพยากรอื่นๆ ในการเข้าช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยเน้นการเป็นโซลูชั่น การให้ความรู้และหวังผลที่จะให้รวมกลุ่มกันดำเนินการต่อไปในระยะยาว นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้


     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  กลุ่มเพื่อน สวทช. (FoN) เกิดขึ้นจากน้ำใจของผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยากเห็นผู้ประสบภัยรุกขึ้นยืนได้เร็วที่สุด โดยรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถหลากหลาย แต่เมื่อรวมกันแล้วจะมีความสามารถครบ เพื่อร่วมกันทำ CSR ให้กับประเทศไทย โดยจะช่วยกลุ่มผู้ประกอบการก่อน เพื่อให้มีความสามารถในการกลับมาประกอบการได้เร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการจ้างงานที่เร็วขึ้น โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาเรื่องจากอุทกภัย อาทิ การฟื้นฟูเครื่องจักร เครื่องมือประกอบการ สามารถติดต่อ FoN ได้ โดยกรอกข้อมูลว่าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องใด หรือหากต้องการคนงานก็สามารถติดต่อได้ เพื่อ SMEs ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่สุดโดยเร็ว  และหากท่านที่ธุรกิจไม่ได้ประสบปัญหาอุทกภัย แต่ประสงค์ที่จะทำ CSR ก็สามารถเข้าร่วมกับกลุ่มเพื่อน สวทช. (FoN) ได้ โดยสามารถติดต่อ FoN ได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์: 02-564-8000 ติดต่อโครงการ CSR โทรสาร: 02--564-7001 www.friends-nstda.com , ww.facebook.com/FoN2011  


     ด้าน นายชวลิต  จรรยารักษ์สกุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทูบีซิมเปิล ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม FoN กล่าวว่า  กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมแต่มีกำลังฟื้นฟูไม่มากคือ กลุ่มธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ทางกลุ่ม FoN จึงเห็นว่าแม้ความต้องการด้านนี้อาจจะไม่เร่งด่วน แต่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูกิจการของ SMEs อย่างยิ่ง ขณะนี้ FoN ได้รวบรวมบริการต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย 1. กลุ่มที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ 2. กลุ่มที่สามารถให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และ 3. กลุ่มที่สนับสนุนด้านต่างๆ หลังจากการฟื้นฟูสภาพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 10 ราย และยังเปิดโอกาสให้มีรายใหม่เข้ามาได้ตลอดเวลา
    ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์ถูกน้ำท่วม และต้องการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เนคเทค กำหนดจัดเสวนาให้ความรู้ด้านข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์สำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 3 รายละเอียดสอบติดต่อได้ที่ NECTEC Call Center 02-5249200ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ภาพโดย     : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป