กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

     

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติหรือ สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯเพื่อจัดทำอาหารกล่อง ผลไม้ น้ำ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือจากค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบที่ 2 และหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการทำงานเพื่อจัดตั้งโรงครัวชั่วคราวประกอบอาหารเที่ยงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนทรายแดง เพชรเกษม 116 ซอยเอกชัย 66 ,89 เขตบางบอน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป