กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2554) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ สำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำอาหารกล่อง ผลไม้และน้ำ ให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 2,000 ชุด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนการทำงาน เพื่อตั้งโรงครัวชั่วคราวประกอบอาหารเที่ยงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในศูนบ์อพยพวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3899, 0 2333 3898

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป