นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.วท.พร้อมคณะเดินทางไปแจกอาหารที่ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา จำนวน 5,000 กล่อง

พิมพ์

 

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางไปชุมชนริมคลองทวีวัฒนา ชุมชนศิริเกษม 19 หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล่า แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ   เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำอาหารปรุงสำเร็จไปแจกจำนวน 5,000 กล่อง น้ำเปล่า ประมาณ 100 แพ็ค(แพ็คละประมาณ 12 ขวด) ไอศกรีมอีกจำนวนมาก พร้อมนี้ได้แจกเรือจำนวน 1 ลำให้กับชุมชนศิริเกษมเพื่อใช้ในการเดินทาง