กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.วท.พร้อมคณะเดินทางไปแจกอาหารที่ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา จำนวน 5,000 กล่อง

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.วท.พร้อมคณะเดินทางไปแจกอาหารที่ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา จำนวน 5,000 กล่อง

พิมพ์ PDF

 

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางไปชุมชนริมคลองทวีวัฒนา ชุมชนศิริเกษม 19 หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล่า แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ   เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำอาหารปรุงสำเร็จไปแจกจำนวน 5,000 กล่อง น้ำเปล่า ประมาณ 100 แพ็ค(แพ็คละประมาณ 12 ขวด) ไอศกรีมอีกจำนวนมาก พร้อมนี้ได้แจกเรือจำนวน 1 ลำให้กับชุมชนศิริเกษมเพื่อใช้ในการเดินทาง

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป