กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ริมคลองทวีวัฒนา

รมว.วิทย์ฯ พร้อมคณะ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ริมคลองทวีวัฒนา

พิมพ์ PDF

 

           ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้นำอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 2000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยและได้มาพักพิงที่วัดศาลาแดง แขวงบางไฟ่ เขตบางแค กรุงเทพ และผู้ประสบอุทกภัยบริเวณคลองทวีวัฒนา  พร้อมทั้งนำรถบรรทุก 10 ล้อ และรถ 6 ล้อ จำนวน 6 คัน ไปให้บริการประชาชนผู้ประสบอุทกภัยฟรี จากสะพานข้ามคลองบางไผ่ ถึงแยกพุทธมณฑล ซึ่งมีน้ำท่วมขังสูง รถเล็กไม่สามารถจะผ่านได้  นอกจากนี้ ยังได้นำเรือติดเครื่องยนต์ไปมอบให้สถานีตำรวจภูธรศาลาแดง ไว้ใช้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วย

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป