กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและแจกถุงยังชีพ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและแจกถุงยังชีพ

พิมพ์ PDF

 


         นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมแจกถุงยังชีพและอาหารสดประกอบเสร็จแก่ผู้ประสบภัย โดยได้นำสมาคมชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะแม่บ้านจาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และคณะแม่บ้านจาก จ.ชลบุรี พร้อมทั้งนำลูกชิ้น ประมาณ 800 กิโลกรัม และทอดมันปลา 500 กิโลกรัมมาประกอบอาหารสดให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัยแจกจ่าย ณ เต้นท์บริเวณโรงเรียนนวมินท์ราชูทิศฯ และนำไปส่งยังผู้ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในชุมชนฟ้าใหม่ ชุมชนสามัคคีพัฒนา เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในโรงพยาบาลบรรพตพิสัย และศูนย์รับรองผู้อพยพ วัดพระบางมงคล เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

 


          นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้มาดูแลผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แจกถุงยังชีพไปแล้ว 20000 กว่าถุง นอกจากนี้ ยังได้นำเรือ กางเกงแก้ว เครื่องกรองน้ำดื่ม และได้นำอาหารมาประกอบสำเร็จสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการประกอบอาหาร เราได้นำหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 14 หน่วยงานหมุนเวียนกัน หน่วยงานละ 2 วัน มาประกอบอาหารสดให้ประชาชนได้รับประทานทุกวัน พร้อมทั้งนำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย


          สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มที่กระทรวงวิทยาศาตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำมาติดตั้งบริเวณตรงข้ามโรงเรียนนวมินท์ราชูทิศมัชฌิม นั้น สามารถจะผลิตน้ำดื่มจากน้ำที่ท่วมให้สะอาดสามารถนำมาดื่มได้ทันที โดยผลิตน้ำดื่มได้ชั่วโมงละ 1500 ลิตร และจะผลิตน้ำดื่มให้บริการประชาชนในบริเวณนี้อีก 10 วัน นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายติดตั้ง 10 จุด และได้ติดตั้งไปแล้วบางส่วน ได้แก่ จุดที่ ๑ เทศบาลบางประมุง  อ.โกรกพระ  จุดที่ ๒ เทศบาลโกรกพระ  อ.โกรกพระ  จุดที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ  อ.เมือง  จุดที่ ๔ บริเวณ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่ 

    
เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ        


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป