ผตร.แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พิมพ์

 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล ได้ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 500 ชุด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เคหะบัวทอง หมู่บ้านเรือนไทยและหมู่บ้านกานต์มณี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554