กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯแด่ชาวนครสวรรค์

ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯแด่ชาวนครสวรรค์

พิมพ์ PDF

 

ครัวน้ำใจกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯแด่ชาวนครสวรรค์

ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ได้มอบหมายให้ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเป็นผู้แทนกระทรวงฯไปจัดตั้งครัวชั่วคราวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วบเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตตำบลท่างิ้ว ตำบลหูกวาง ตำบลตาหงาย ตำบลเจริญผล ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย และตำบลหัวดง ในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว โดยได้รับทราบข้อมูลความเดือดร้อนจาก อบต. ในพื้นที่ให้ช่วยจัดทำอาหาร รวมทั้งน้ำและผลไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดินทางไม่สะดวก จำนวนประมาณ 3,000  คน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการทำงาน

 

พร้อมกันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อเป็นศูนย์ติดต่อรับเรื่องราว รวมทั้งการอบรมอาชีพหลังน้ำลด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 081 596 6607

 

ข่าว:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป