กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ วท.ได้ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ วท.ได้ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเข้าไปแจกอาหารและน้ำดื่มในชุมชนวัดสามวิหาร และชุมชนใกล้เคียง ในอำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โอกาสนี้ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 800 ชุด ท่ามกลางอากาศร้อน

 

ภาพข่าว/เขียนข่าว โดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

                                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป