กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.ปลอดประสพ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์ PDF

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเข้าไปแจกอาหารและน้ำดื่มในชุมชนคลองสระบัว ชุมชนวัดเจดีย์แดง หมู่บ้านกาญจนาและชุมชนใกล้เคียง ในอำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554)

 
โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการปรับวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมีหลักการคือ ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของของทางราชการและสิ่งของบริจาค (Hub) ซึ่งมีหน้าที่จัดกลุ่มสิ่งของเพื่อให้สะดวกในการส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังจุด ศูนย์ (Node) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกอย่างน้อยวันละ 2 มื้อก่อนนำไปส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยทางเรือโดยผู้นำชุมชน ผู้ประสบอุทกภัยต้องกำหนดจุดกระจายอาหารและเสบียง (Cell) เพื่อให้การกระจายอาหารปรุงสุกไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
 

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป