กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัด วท.แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัด วท.แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์ PDF

   

 

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในอำเภอท่าตะโก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ให้การต้อนรับ

โดยได้ลงเรือเพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลพนมรอก จำนวน 1,000 ชุด

และชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลวังใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด และส้วมกระดาษ จำนวน 100 ชุด

 

ภาพข่าว/เขียนข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป