กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

เรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

           ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดโครงการเรือประชาอาสา ผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จังหวัดนนทบุรี  มีเรือจากภาคเอกชนร่วมโครงการจำนวน 46 ลำ และเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3 ลำ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ บริเวณท่าเรือปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554

           ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ เป็นวิกฤตที่ใหญโตมาก รองลงมาจากปี พ.ศ. 2485 วันนี้นับว่ารุนแรงมาก  รัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้นที่ดอนเมือง ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการเมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ผมมีภารกิจเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งงานนี้เป็นงานแรกของคณะฯ ผมอยากเรียนให้ทุกท่านได้กรุณาทราบว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานน้ำมันให้ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด
 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า วิธีหนึ่งที่ผู้มีเรือทำได้คือนำเรือมาเดินเครื่องตอนน้ำลง วันละกี่ชั่วโมงก็ได้ หันหัวเรือไปทางเชียงใหม่ท้ายเรือไปทางสมุทรปราการ  รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องน้ำมัน ช่วยค่าน้ำมัน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระราชทานให้  เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถนำน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ ทางหน่วยทหารยังจะได้ดำเนินการผันน้ำจากในลำคลองต่างๆ ร่วมด้วย
          ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1313 เจ้าหน้าที่จะถามชื่อ-สกุล ที่อยู่ และขนาดของเรือ ก็สามารถจะเดินเรือได้

          ด้าน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานฯ ว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในพื้นทีหลายจังหวัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ได้เรียกประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO conference) ร่วมกับศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการแก้วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 ซึ่งนำเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการระบายน้ำลงสู่ทะเลพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่ประสบอุทกภัยของแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำอื่นๆ จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะต้องรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนที่ประสบอุทกภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่และเป็นการช่วยเร่งระบายน้ำให้ลง สู่ทะเลตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้ทำโครงการเรือประชาอาสาผันน้ำลงทะเล เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้มากที่สุด และโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอชนได้นำเรือดัน เรือลากจูง เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการ 46 ลำ และเรือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ลำ ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดจุดผันน้ำลงสู่ทะเลจำนวน 7 จุด ซึ่งวันนี้จะเริ่มดำเนินการ ณแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

         หลังจาก ได้กดแตรเรือเพื่อเป็นการเปิดโครงการเรือประชาอาสา ผันน้ำลงทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อย่างเป็นทางการแล้ว ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  โดยมี พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม

 

 
ธงไทยแข็งแกร่งสามัคคีรวมพลัง ประชาอาสา ดันน้ำออกทะเล

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป