กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เชิญคนไทยร่วมโครงการประชาอาสา “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ”

รมว.วท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เชิญคนไทยร่วมโครงการประชาอาสา “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ”

พิมพ์ PDF

        

         วันนี้ (6 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับโครงการประชาอาสา “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ”
         ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประชาชนต้องรับทราบสถานการณ์ตามความเป็นจริง นั่นคือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยปัจจุบันนี้ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา มีฝนตกในปริมาณที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 35 % โดยเฉพาะภาคตะวันออก มีฝนตกมากกว่าปี่ที่แล้วสูงถึง 112% ซึ่งเป็นผลมาจากพายุที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยจากเดิมมีเพียง 3 ลูก แต่ปัจจุบันมีถึง 5 ลูก และมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับพายุถึง 9 ลูก ซึ่งเกินความคาดหมาย ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้

         รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ 2P และ 2R ดังนี้ 2P คือ การเตรียมการ (Preparation) และการป้องกัน (Prevention) และ 2R คือ การเผชิญเหตุหรือการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว (Response) และการช่วยเหลือหลังน้ำลด (Recovery)

         ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการ “แผนปฏิบัติการแก้วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554” ใน 2 มาตรการดังนี้

         1. มาตรการเร่งรัดการระบายน้ำลงสู่ทะเล เพื่อลดน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
            (1) การแบ่งเขตเร่งส่งต่อน้ำ โดยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ
            (2) การเร่งระบายน้ำลงทะเล แบ่งเป็นการสูบน้ำลงทะเลโดยกรมชลประทาน และการดันน้ำ โดยหน่วยราชการ เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า
            (3) การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ
            (4) โครงการเรือประชาอาสาดันน้ำลงทะเลโดยเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ผูกเรือให้แน่นและเดินเครื่อง โดยหันหัวเรือไปทางทิศเหนือ เพื่อดันน้ำลงสู่ทะเล ทั้งนี้  รัฐบาลจะสนับสนุนน้ำมัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยการโทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1313

         2. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
            (1) การสนธิกำลัง มอบหมายให้กองทัพเรือจัดกำลังสนธิกับหน่วยราชการอื่น โดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประจำพื้นที่นั้นๆ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎร
            (2) การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานภาคประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาและรายละเอียดในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือราษฎร
            (3) การรักษาพื้นที่สำคัญ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแล และเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
 

เผยแพร่  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

              กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารกลาง โทร.0 2333 3700 ต่อ 3727-3732
 ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป