กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษา รมว.วท.มอบเรือให้จังหวัดนครสวรรค์

นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษา รมว.วท.มอบเรือให้จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.  นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุทธิ์เวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งได้มอบเรือพายจำนวน 10 ลำและเรือยนต์จำนวน 5 ลำให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์  มีแดง ให้การต้อนรับและรับมอบเรือจำนวนดังกล่าว

   เวลา 11.00 น. นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะได้เดินทางไปที่ อบต.หนองกระเจา เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1,100 ชุด

เวลา 13.30 น. นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะได้เดินทางไปที่ อบต.ยางขาว เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 900 ชุด

 

 

 

 และวันที่ 3 ตุลาคม 2554 นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะได้เดินทางไปที่ อบต.สายลำโพง เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 500 ชุด และอบต.วังมหากร เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกจำนวน 500 ชุด

 

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เขียนข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป