นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์

 

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวนีย์ มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ เข้ารับการฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

 

หลังจากนั้นในเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะได้ไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1,000 ชุด

 

และในเวลา 13.00 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,000 ชุด และนั่งเรือตรวจสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง

 

 

ภาพข่าว/เขียวข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

                           กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี