กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผช.รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

 

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวนีย์ มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ เข้ารับการฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 

 

หลังจากนั้นในเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะได้ไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1,000 ชุด

 

และในเวลา 13.00 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,000 ชุด และนั่งเรือตรวจสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง

 

 

ภาพข่าว/เขียวข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

                           กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป