กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์

ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์

พิมพ์ PDF

 เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2554  ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี  บ้านยางตาล ต.ยางตาล อ.โกรกพระ และวัดเกยชัยเหนือ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  

 

 ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกถุงยังชีพแก่ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

 

 

ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกถุงยังชีพแก่ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ บ้านยางตาล ต.ยางตาล อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

 

ดร.สิทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจกถุงยังชีพแก่ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ วัดเกยชัยเหนือ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  


         จากนั้นได้แจกถุงยังชีพ ยา และรองเท้าบูทยาง แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม บ้านน้ำทรง ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และได้เดินทางไปมอบรองเท้าบูทยางแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านยางตาล ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้ง ล่องเรือตรวจสถานการณ์น้ำ
 

 

 

เขียนข่าว/ภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

                            กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป