กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รู้ไว้ใช่ว่า” เปลี่ยนแนวความเชื่อที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์

ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รู้ไว้ใช่ว่า” เปลี่ยนแนวความเชื่อที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

 

 

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์ในรายการ "รู้ไว้ใช่ว่า" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.) ในประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางความเชื่อที่ประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

 

    

       ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางความเชื่อที่ประกอบไปด้วย สังคมฐานความรู้ Knowledge based Society ภายใต้กระบวนการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล  Innovative Economy ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลจากการจัดลำดับองค์ความรู้เพื่อให้วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป