กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี" และ "การมอบอำนาจ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี" และ "การมอบอำนาจ"

พิมพ์ PDF

                           รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบานการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี" และ "การมอบอำนาจ"
 

 

                  วันนี้เวลา 09.30 น ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี" และ "การมอบอำนาจ" ซึ่งส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดรับเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สปวท. เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธี" โดยส่วนงานคลังและพัสดุ และเรื่อง "การมอบอำนาจ" โดยกลุ่มงานกฎหมาย สปวท.
 

 

 

  เขียนข่าวโดย  : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

  ตรวจทานโดย : นางอภิญญา    ตันติรังสี

  ภาพข่าว        : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

                       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป