กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

พิมพ์ PDF

 

              วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตรค์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.กอปร  กฤตยากีรณ อดีตประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รอง ศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล อดีเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ร่วมในงาน ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม  โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

              ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่เป็นคนในสังคมวิทยาศาสตร์มาแต่เบื้องต้น ผมก็เริ่มชีวิตเหมือนอย่างท่าน เป็นนักเรียนก็ใส่ใจในการเรียนและตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบปริญญาเอก และทำงานเป็นนักวิจัยเหมือนกับท่าน  ผมอยากเรียนท่านอาจารย์สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผมกับท่านมีความสัมพันธ์โดยบังเอิญ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็ท่านไปจบปริญญาเอกที่ Oregon State University USA ซึ่งก็เป็นโรงเรียนเก่าของผมเช่นกัน วันนี้มาทราบว่ารุ่นน้องได้รับรางวัลก็ดีใจ 2 หัวข้อเนื้อหาที่อาจารย์ทำงานมาตลอดและทำให้เกิดความจริญอย่างแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงก็เป็นชีวิตจิตใจของผมมาตลอดเวลาที่เป็นอธิบดีกรมประมงมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ และในช่วงที่ผมเป็นอธิบดีนั้นประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรก  เพราะฉะนั้นการเป็นคนเก่ง  เป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดคือได้รับการเชิดชูในขณะที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้นอาจารย์จะต้องภูมิใจว่า ระหว่างที่ท่านอาจารย์ได้รับรางวัลเป็นเลือดเนื้อ สติปัญญา และความท้าทายของท่าน  อาจารย์จะต้องนำความภาคภูมิใจนี้ไปทำงานต่อไป เพราะอาจารย์อายุยังไม่มากนัก ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์จะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้อีกมากมายและมหาศาล  สำหรับอีก 4 ท่าน ยังหนุ่มอยู่ทั้ง 4 ท่าน ผมดูแล้วไม่มีผู้หญิง เพราะนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้หญิง ปีนี้เป็นผู้ชายหมด ได้รับคำอธิบายว่าปีที่แล้วมีผู้หญิงเยอะ ก็ขออวยพรให้ได้รับรางวัลในโอกาสต่อไป

              นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ขอความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมงานช่วยกันทำให้สังคมไทยเป็นสังคม Knowledge base country ทำให้ Science and Technology ในลักษณะที่เป็น innovative economy เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริง โดยจะต้องทำให้ประชาชนได้ผูกพันกับวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษว่า Science for life วิทยาศาสตร์จะทำให้ชีวิตเขามั่นคงยืนยาว ซึ่งเรื่องที่พูดมาไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าเราทำให้คนเชื่อถือในเรื่องวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้รับการสนับสนุนจากท่านนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในที่นี่ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

              รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2554" ได้แก่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้วยงานวิจัยพื้นฐาน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการแปรรูปและการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของไทย สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
              รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2554 ได้แก่
                   1. ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   2. ผศ.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                   3. รศ.ดร.ยงยุทธ  เหล่าศิริถาวร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                   4. ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป