กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS

รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS

พิมพ์ PDF

         ดร.วีระชัย วีรเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมกิจการและการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์  ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สถานควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554


          ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สทอภ. กล่าวว่า สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ สทอภ. เพราะการควบคุมดาวเทียมต่างๆ จะใช้สถานที่แห่งนี้ทั้งหมด และในอนาคตจะขยายความสามารถจากศูนย์ควบคุมดาวเทียมให้กลายเป็นอุทยานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับพื้นที่บริเวณนี้ในปัจจุบันมีอาคารที่เสร็จสมบูรณ์เป็นอาคารศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียม THEOS และมีจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด 13 เมตร ซึ่งใช้รับสัญญาณดาวเทียม THEOS เป็นหลัก และมีจานส่งสัญญาณควบคุมดาวเทียม 1 จาน และมี 2 ส่วน กำลังก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม และที่พักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี และได้เช่าอาคารในอำเภอศรีราชาให้เจ้าหน้าที่ที่นี่พัก  และที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างคืออาคารความร่วมมือระหว่าง สทอภ.กับมหาวิทยาลัยอูฮั่น ซึ่งจะประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร คือ อาคารปฏิบัติการ อาคารพิพิธภัณฑ์ และหอพักนานาชาติ ซึ่งหากทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ที่นี่จะเป็นที่รองรับนวัตกรรมอุทยานอวกาศได้เป็นอย่างดี


         ในส่วนการดำเนินงานโดยรวม ดาวเทียม THEOS ได้ขึ้นสู่วงโคจรไปประมาณ 2 ปีเศษ ในปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคและมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ด้วยสาเหตุต่างๆ บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าผ่า และมีกระแสไฟฟ้ากระโชกบ้าง ซึ่งได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และมีการวางระบบป้องกัน ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้โดยสิ้นเชิง  


         สำหรับในส่วนของบุคลากร มีบุคลากรอยู่ที่นี่ประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านการควบคุมดาวเทียมและการรับและประเมินผลสัญญาณภาพดาวเทียม THEOS ซึ่งเราถือว่าบุคลากรเหล่านี้มีคุณค่าอย่างมากของประเทศ และเป็นฐานที่สำคัญในอนาคตที่เราอาจจะมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงที่ 2 ต่อไป  ซึ่งตรงนี้ สทอภ.ให้ความสำคัญ เพราะว่าการที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันได้ในด้านต่างๆ ดาวเทียมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านสารสนเทศเชิงพื้นที่ซึ่งจะกลายเป็นธุรกิจที่สำคัญในอนาคตจำเป็นต้องมี
         จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของฝ่ายวางแผนถ่ายภาพ ฝ่ายรับสัญญาณและผลิตภาพ THEOS จานควบคุมดาวเทียม THEOS และห้องควบคุมดาวเทียม THEOS
 


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700 ต่อ 3728

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป