กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่

รมว.วิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่

พิมพ์ PDF

จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2011

         ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนไทย จาก จ.สุราษฎร์ธานี ที่คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Intel ISEF 2011 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมรามาการ์เด้นท์  โดย ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งคณะนักเรียนไทย ไปแข่งขันในการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติของอินเทล หรือ อินเทล ไอเซฟ (Intel ISEF) (เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554)
 


         การประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติของอินเทล หรือ อินเทล ไอเซฟ (Intel ISEF) เป็นการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งเป็นเวทีที่ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสามารถเยี่ยมยอดจากประเทศต่าง ๆ กว่า 1,500 คน จาก 65 ประเทศและส่วนการปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก  ได้นำผลงานและความคิดมาแสดงและแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ความยิ่งใหญ่ของงานอินเทล ไอเซฟ เทียบได้กับงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลก  ซึ่งเป็นเวทีชุมนุมดาวเด่นทางด้านกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน  อินเทล ไอเซฟ นับเป็นการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 เพียงรายการเดียวของโลกที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากที่สุด


         ซึ่งผลงานของเด็กไทยในปีนี้ได้แสดงศักยภาพในระดับโลก  ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่มาจากการแข่งขันได้สำเร็จ ประกอบด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale) พัฒนาโดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ  นางสาวธัญพิชชา  พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเฉลิมพร  พงศ์ธีวระวรรณ และนางสุวรี  พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ามาได้รางวัล 3 รางวัล ได้แก่
         -    รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกาศผลรางวัล มีมูลค่าเงินรางวัลสูงถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ  โดยเป็นรางวัลที่มูลนิธิอินเทล  มอบแก่โครงงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เพียง 2 โครงงานเท่านั้น  ซึ่งทีมไทยนับเป็นทีมแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชนะรางวัลดังกล่าว
         -    รางวัล Best of Category ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม จากทั้งหมด 17 สาขาการแข่งขัน  ซึ่งมีมูลค่าเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ
         -    รางวัล Grand Awards อันดับที่ 1 ในสาขาเดียวกัน มูลค่าเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งชื่อของเยาวชนไทยทั้ง 3 คนนี้จะได้รับเกียรติให้นำไปตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์น้อย (Minor Planet) โดย Massachusetts Instirute of Technology-Lincoln Laboratory, Ceres Connection


         นอกจากนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว ผู้พัฒนาคือ นายธนทรัพย์  ก้อนมณี  นางสาวรดา  จันทร์มุข  นายนรินธเดช  เจริญสมบัติ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี  โดยมี นายศาสตรา  พรหมอารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลที่ 4 Grand Award สาขาวัสดุศาสตร์และชีววัสดุ  ประเภททีม มูลค่าเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ
         สำหรับการคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF นั้น  เยาวชนที่เป็นตัวแทนจะได้รับการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวพ์เตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ซึ่งบริษัท อินเทล  ไม่โครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานสาขาของบริษัท อินเทล คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700 ต่อ 3728

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป